SPOLUPRÁCE

Umělecké misky - Tomáš Záborec

,,Své výtvarné práce se snažím prezentovat hlavně v místech, kde se lidé pohybují a žijí. Dřevěné výrobky firmy BeneWood tuto mou snahu posouvají ještě o kousek dále. Jelikož své výtvarné práce uskutečňuji hlavně na dřevěném podkladu, Tomášovy dřevěné misky a jiné výrobky skýtají další možnosti realizace uměleckého vyjádření, a tak je možno mít mé dřevomalby doslova "na stole" přímo před očima. Za tuto možnost být součástí domova a všednodenního života téměř kohokoli jsem díky Tomášovi velmi rád."Projekt Dřevo je cesta

Dřevo je cesta k rovnováze na Zemi! Využívejte dřevo - naši významnou obnovitelnou surovinu, chráníte tím životní prostředí.

Projekt "Dřevo je cesta" organizuje Nadace dřevo pro život. Cílem projektu je informovat veřejnost o pozitivních dopadech využívání dřeva - naší domácí obnovitelné suroviny - na životní prostředí, českou společnost a ekonomiku. Za účelem efektivního šíření této osvětové kampaně bude vytvořena komunita nositelů a podporovatelů značky "Dřevo je cesta". V České republice se dlouhodobě zvyšuje stav zásob dříví v lesích a zalesněné plochy přibývá. Díky trvale udržitelnému způsobu hospodaření českých lesníků máme k dispozici dostatek domácí obnovitelné suroviny - dřeva. Více informací o tom, proč je dřevo cesta a jak se do projektu zapojit, najdete na www.DrevoJeCesta.cz.

Máte obchod ve kterém byste měli zájem o prodej našich výrobků? Neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail!