Téma měsíce: Les

16.09.2020

Jak jistě víte, na jaře jsem se stal nositelem značky Dřevo je cesta. V rámci tohoto projektu každý měsíc vychází článek - téma měsíce na různá témata se dřevem souvisejících. Tyto články bývají zajímavé i pro mě, proto je s vámi chci pravidelně sdílet. 

Tento měsíc byl hlavním tématem les.

10 mýtů o lese a dřevě očima ředitele LČR

Lesů u nás ubývá, sází se jen smrk a příroda si s lesem poradí nejlépe. Nebo je to jinak?

Zeptali jsme se generálního ředitele Lesů ČR, s.p. Josefa Vojáčka na 10 nejrozšířenějších mýtů o lese a dřevě. Co mi odpověděl?


Terezie Poláková (TP): Pane řediteli, lesnictví se věnujete celý svůj život. Za svou kariéru jste proto jistě slyšel spoustu mýtů o lese a dřevě. Prozradil byste našim čtenářům, které z nich jsou ty nejčastější? 

Josef Vojáček (JV): Mýtů o českých lesích je mnoho a těžko odhadnout, který je nejznámější nebo nejvíce škodí - a čemu nebo komu vlastně. Mýty se prostě vyprávějí, protože lidé potřebují věřit v něco obecného. Aby se ale ze stokrát omílaného mýtu nestal fakt, je dobré je pravidelně vysvětlovat. Tak jen namátkou...

10 nejrozšířenějších mýtů o lese a dřevě:

 • Lesů nám v ČR ubývá
  Naopak! Výměra lesů se podle statistik rok od roku zvyšuje (i nyní), a ne naopak! Od dob Marie Terezie se výměra lesů v ČR více než zdvojnásobila. Do roku 2017 se v ČR netěžilo ani zdaleka tolik dřeva, kolik přirostlo, a nyní se tak u jehličnatých dřevin děje jen kvůli nutné těžbě kůrovcových a suchých stromů. Ale zásoba listnatého dřeva se zvyšuje neustále.
 • Lesy se obnovují opět smrkovými monokulturami
  Tak to je velký nesmysl. Podíl smrku v obnově je jen třetinový a stále klesá, ale je nutné brát v potaz konkrétní přírodní podmínky oblasti.
 • Listnáče odolávají suchu
  Suchu neodolá nic, listnaté dřeviny odolají pouze déle.
 • Situace v českých lesích je nejhorší v Evropě
  Sucho trápí celou Evropu. Doporučuji každému přesvědčit se na vlastní oči v okolních zemích.
 • Les ponechaný přirozenému vývoji bez lidského zásahu je ideální místo pro procházky a rekreaci
  Není. Do takového lesa lze jen obtížně vstoupit a pohybovat se v něm volně a hlavně bezpečně.
 • Už 20 let říkáme, že se má sázet méně smrku. Kdyby nás lesníci poslouchali, už bychom měli jiné lesy.
  Smrku se každý rok sází méně a méně, listnáčů v mladých porostech dlouhodobě přibývá. A jelikož jsme k lesům šetrní a máme velmi přísnou legislativu, každý rok se pokácelo a obnovilo zhruba méně než 1 % z celkové rozlohy českých lesů. Změny druhové skladby jsou proto pomalé a uvidí je až naše vnoučata. Byť z tohoto pohledu současná kalamita proces obnovy zrychlila.
 • Nejvíce pomůžeme životnímu prostředí, když nebudeme využívat dřevo z našich lesů
  Jak ve všech svých projektech vysvětluje i Nadace dřevo pro život, dřevo je naše jediná obnovitelná surovina, kterou máme v ČR k dispozici. Když nebudeme využívat dříví, musíme ho nahradit jinými, neobnovitelnými surovinami.
 • Ze dřeva lze postavit jen srub nebo rodinný domek. Na vyšší a větší stavby se dřevo nehodí
  Moderní dřevěné materiály jsou pevné, pružné, dokonce požáru velmi odolné. Spíše se těžko hledá budova, kterou by šikovní inženýři ze dřeva nedokázali postavit.
 • Lesy je nejlépe svěřit ochraně přírody
  Víte, že většina cenných lesních ekosystémů v celé střední Evropě je dílem lesníků? Tyto lokace se následně dostaly do hledáčku ochrany přírody...
 • A jeden velmi rozšířený z oblasti myslivosti: Paroží jelenům roste celý život
  Celý život roste roh. Jelenům a dalším druhům z čeledi jelenovitých roste paroží každý rok znovu.

Původní článek si můžete přečíst také na https://www.drevojecesta.cz/aktuality/les. Na webu tohoto projektu se také dozvíte další zajímavé informace o lese a dřevu a starší články se zajímavými tématy měsíce.