Formulář pro odstoupení od smlouvy

22.02.2020

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.benewood.cz

Fyzická osoba: Tomáš Beneš

Se sídlem: Kpt. Jaroše 342, 27371 Zlonice

IČO: 08953694

E-mailová adresa: benes.tomas@benewood.cz

Telefonní číslo: 731083288


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží/o poskytnutí služeb:

  • Datum objednání
  • Datum obdržení
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem


  • a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)


  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:


V                     Dne______________________________________


Jméno, příjmení a podpis spotřebitele