Prostřednictvím značky BeneWood vám chci přinést ruční práci, do které vkládám svoji energii, pokoru, design i sám sebe. Vytvářením užitných předmětů dávám dřevu nový tvar a vracím smysl tam, kde jeho růst již skončil.


FOTKY Z DÍLNY


NOSITEL ZNAČKY DŘEVO JE CESTA

Dřevo je cesta k rovnováze na Zemi! Využívejte dřevo - naši významnou obnovitelnou surovinu, chráníte tím životní prostředí.

Projekt "Dřevo je cesta" organizuje Nadace dřevo pro život. Cílem projektu je informovat veřejnost o pozitivních dopadech využívání dřeva - naší domácí obnovitelné suroviny - na životní prostředí, českou společnost a ekonomiku. Za účelem efektivního šíření této osvětové kampaně bude vytvořena komunita nositelů a podporovatelů značky "Dřevo je cesta". V České republice se dlouhodobě zvyšuje stav zásob dříví v lesích a zalesněné plochy přibývá. Díky trvale udržitelnému způsobu hospodaření českých lesníků máme k dispozici dostatek domácí obnovitelné suroviny - dřeva. Více informací o tom, proč je dřevo cesta a jak se do projektu zapojit, najdete na www.DrevoJeCesta.cz.